Vinterträningar

Har p.g.a bristande intresse upphört, men kan naturligtvis, om intresse finns återuppstå.